aerial photography on Duvansko Polje (Hercegovina) I.

July 20th, 2014 komentáre: 1

One of the component of international CONPRA project is archaeological aerial photography. I participated in flies in Bosnia/Hercegovina few months ago, flight campaign was led by prof. Darja Grosman from Ljubljana University and she has chosen the area of Duvansko Polje (Duvno field) near Tomislavgrad. I would like to thanks her and CONPRA authorities for that chance.

pokračuj / entry »

tabuľka prevodov binárnych formátov od Autodesku

July 15th, 2014 komentáre: 0

Konečne jadna z vecí, ktoré mi ušetria gúglenie pri aktuálnej potrebe konverzie formátov. pokračuj / entry »

dobo custom gravel hatches

July 6th, 2014 komentáre: 0

Gravel :)
HatchesGravel

  1. download
  2. unpack and copy into Your Support Fila Search Path dir

text_to_point LISP skript

February 14th, 2014 komentáre: 0

Pokiaľ máte to šťastíčko a projektanti vám odovzdávajú výkresy s niveláciou vo forme textových hodnôt (text v nulovej výške), tak tu Lisp skript, ktorý text-value konvertuje na point z-coordinate. pokračuj / entry »

Brown’s distortion model

November 8th, 2013 komentáre: 0

I wrote a short item about raster rectification issues a month ago. The projective method mentioned at the very end of the article was designated as problematic in Autodesk Raster Design environment so I took some time to clear theoretical things behind that (since I work with Agisoft Photoscan for some time). pokračuj / entry »

  • translation from .sk, dude

      Translate from:

      Translate to:

  • Kategórie / Categories