AutoCAD Raster Design – raster rectification overview

May 12th, 2013 komentáre: 1

Among other interesting functions, AutoCAD Raster Design has some possibilities to rectify raster images through well-known function Rubbersheet that enables two basic methods of rectification (triangular and polynomial). As far as I remember from my photogrammetry courses there are also other methods to do these things and there is general misunderstanding of theoretical background of two above mentioned as well. So the question is:

  • how do these methods work; what are they useful for?
  • where do they belong in the wide field of raster data processing?

pokračuj / entry »

Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia

August 23rd, 2009 komentáre: 2

Do rúk sa mi dostala definitívna verzia bakalárskej práce Martina Waltra s názvom “Využití fotogrammetrie v české archeologii”, FF ZUČ v Plzni, 2009. V rámci nezmerných akademických výšin, v ktorých sa moje ego neustále pohybuje, mi pochopiteľne práca nejakého bakalárika neprijde zaujímavá .>), lež k mojmu samotnému údivu som v nej uvedený čoby konzultant a z tohto dovodu sa cítim kompetentný vyjadriť k nej svoj názor. Nuže, kádrový rozsudok…

pokračuj / entry »

Fotogrammetria… archívne

August 10th, 2008 komentáre: 1

“Není daleko doba, která nám fotometrii prakticky upraví pro účely památkového měření tak dokonale, že nejjednoduššími prostředky budeme moci pořizovati kdykoli přesná měřičská zobrazování památek i pro ty účely, které jěště dnes neznáme. Takto vybavený památkový archiv bude zaručovati všestrannost, tak i bezpečnost materiálu pro každé příští studium, i když se snad metody studia rozhojní i ve směrech, kterých ještě dnes neznáme.”
Semerád – Sochor, 1931

“The era of fotometrie in cultural heritage documentation is not so far away – perhaps we will be able to acquire a precise measurements with single tools … and to multiple the methods of our study in the spheres we
don’t know today.” (Semerád and Sochor, 1931).

pokračuj / entry »

“Žirafa” – monopodický statív

July 5th, 2008 komentáre: 3

Cieľom príspevku je predstaviť odbornej verejnosti špecifický monopodický statív užívaný k primárnej terénnej dokumentácii archeologických nálezových situácií. Nejedná sa o štandardný sériový produkt, ale o “homemade” pomôcku, ktorú zaradila do svojho inštrumentária f. TerraVerita po pozitívnych skúsenostiach s jej nasadením v podniku Arhej d.o.o.

The aim of this article is a short presentation of special photographic monopode called “giraffe”, which is designated for taking the vertical photos during terrain primary documentation. Giraffe is homemade, not mass-producted tool in any case, originaly invented and firstly used by Arhej d.o.o. corp. in Slovenia. We have purchased and used it fot our purposes on our excavations. pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš články označené ako fotogrammetria na ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….