pyArchInit – seems interesting. Python + QGIS + Postgres could not be a bad recipe…

June 23rd, 2016 komentáre: 0

I’ve decided to take a closer look to pyArchInit – not only because we had started a similar project in Archeoconsult, but the whole application design seems very attractive…

Noticka k inštalácii MySQL na Oracle Linux

January 16th, 2010 komentáre: 2

Ešte pár poznámok k MySQL na Oracle Linux. Dúfam, že to nečíta žiadny linuxák, ak áno, tak nech sa preventívne prefackuje, aby neomdlel… pokračuj / entry »

Dynamické vkladanie popiskov (pomocou databázy)

September 6th, 2008 komentáre: 0

Keywords: AutoCAD/Map/Civil 2008, popisky, labeling, databáza, efektivita práce pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš databázy kategóriu v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….