Dynamické vkladanie popiskov (pomocou databázy)

September 6th, 2008 § 0

Keywords: AutoCAD/Map/Civil 2008, popisky, labeling, databáza, efektivita práce

V rámci kompletného produkčného cyklu (prevzatie terénnych grafických dat, ich analýza, vektorizácia, tlačové výstupy pre zákazníka) je tvorba záverečných popiskov (čísla kontextov, nivelety apod.) na grafické výstupy jednou z najubíjajúcejších činností vôbec. Spravidla je jednou zo záverečných činností, kedy je projektový termín tak či onak prešvihnutý, kreslič má zhon a tečú mu nervy. Preklepy sú samozrejmosťou a vo finále si zákazník zželel pridať k popiskom ešte…

Jednou z možností efektívnej práce je využiť funkciu Popiskov (Labeling), ktoré sú dynamicky aktualizované prostredníctvom externej databázy. Ukážky sú z prostredia Autodesk Autocad Map 3D 2008, ale matne si spomínam, že linkovanie na databázové tabuľky fungovalo už v AutoCADu 2000, takže predpokladám, že to funguje prakticky vo všetkých produkčne nasadených verziách. V príklade je použitá terénna databáza (MS Access .mdb) nasadená na lokálnom pražskom výzkume.

Postup

1. Naloadovanie databázy do prostredia Amapu prostredníctvom DB Connect Managera (CTRL+6) a špecifikácia vlastností spojenia (datalink provider, konkrétna databázová tabuľka, read/write permissions, zaheslovanie atd.), vytvorenie Link Template (identifikátoru spojenia – v mojom prípade je to stratigrafický kontext – pole s primárnym kľúčom tabuľky SK).

definícia zdroja dátšablona spojenia

2. Definovanie obsahu a formátu Popisku/Labelu a ručné linkovanie záznamov z databázy na konkrétne výkresové objekty. Popisky a vodiace “šípky” (Leaders) sú automaticky vkladané do výkresu, jediná úprava spočíva v editácii ich výzoru, podliehajúcemu estetickým nárokom editora (napr. v Properties). Výhody sú zrejmé – nie je nutné únavne ďatlovať čísla kontextov, popisky vypadajú uniformne a nedochádza k preklepom (pokiaľ sú údaje v databáze správne). Pri nastavení zodpovedajúcich oprávnení je možné prípadné korektúry realizovať priamo v Amapu a reflektovať zmeny i v databáze.

šablona popiskyeditovanie výzoru Leaderueditácia popiskyvýsledok

3. V prípade požiadavky na doplnenie, resp. zmenu popiskov je možné editovať obsah Šablony popisku (Label Template) a tým hromadne popisky zmeniť, limitujúcim faktorom je len obsah polí databázovej tabuľky.

Links na počteníčko

použiť Annotations, alebo Labels?
update Labels – limity

otagované / tagged:

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Dynamické vkladanie popiskov (pomocou databázy) v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta