ArcGIS Desktop – polygónová topológia z jednoduchých línií

October 11th, 2012 komentáre: 0

Vytvorenie polygonov z hraničných čiar je jednoduchou záležitosťou. Je žiadané hlavne vtedy, keď potrebujem polygonovú topológiu, ale samotné kreslenie je výhodnejšie realizovať bázickými linkami. pokračuj / entry »

Atribútové data – related tables

September 23rd, 2012 komentáre: 1

Externé atribútové data sa obvykle pripájajú na shapefily dvoma spôsobmi – Join alebo Relate. Základné rozdiely (okrem iných, ktoré prehľadne uvádza dokumentácia) sú hlavne v: pokračuj / entry »

Rýchly orez datasetu v ArcGIS Desktop

August 7th, 2012 komentáre: 0

Na priestorové orezanie datasetu sa štandardne používa funkcia Analysis Tools > Extract > Clip v ArcToolboxe. Postupnosť úkonov spravidla zahrňuje vytvorenie nového datasetu (prázdny shapefile), v ňom definícia tvaru orezu a následne aplikovanie spomenutej funkcie na orezávaný dataset.  Je to pomalé a nepraktické, existuje i rýchlejšia cesta. pokračuj / entry »

Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS

August 5th, 2012 komentáre: 2

A toho Křováka mám vybrať z geografických, alebo z projekčných súradnicových systémov?

pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš články označené ako ArcGIS Desktop na ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….