Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS

August 5th, 2012 § 2

A toho Křováka mám vybrať z geografických, alebo z projekčných súradnicových systémov?

arcgis_dialog_coord_systems Jest štandardný dotaz, ktorý dostávam od študentov archeológie? Podnecuje ho skutočnosť, že preddefinovaných súradnicových systémov v ArcGIS Desktop je požehnane a “rozklikávaním” sa človek v ich hierarchickej štruktúre zachvíľu stratí.  Práve tak svedčí tento dotaz o nepochopení rozdielu medzi “Geographic” a “Projected”.

I bez použitia Google je zrejmé, že súradnicový systém je dohodou, ako v priestore prezentovať dáta. “Geographic” je obecný konsenzus o zobrazení dát na hrboľatej zemeguli (na elipsoide), “Projected” je dohoda o tom, ako dáta zapisovať do roviny (“na mapu”) – preprojektovať ich kartograficky. Bodka. Lat/Long (WGS84) budete hľadať v geografických, Křováka v projekčných zoznamoch. Ešte raz a inak – GCS sú zemepisné súradnice, PCS rovinné.

A jak je to s Křovákom, v zozname ich je viac… A čo so zápornými súradnicami.. A kdo je to Ferro…

Je v tom chaos vyplývajúci z historickej podstaty Křovákovho systému a jeho následných modifikácií. Ten správny zmatok však vzbudzuje fakt, že implementácie v jednotlivých softvérových riešeniach nemajú zjednotený pojmový aparát – ukážka ArcGIS 10 a Autodesk Map 2009.

arcgis_s-jtsk autocad_map_dialog_coord_systems
výber PCS v prostredí ArcGIS Desktop 10 výber PCS v prostredí Autodesk Map 2009

Takže jediným skutočne istým identifikátorom súradnicového systému je číselný kód EPSG. Pokiaľ pracujete s produktmi ESRI, nemýľte si ho s ESRI kódom, ktorý je vynálezom samotného Satana.

V ČR a na SK záväzný S-JTSK  má v podstate 4 implementácie. Buď sú súradnice vztiahnuté k Greenwichu, alebo k Ferrovi (poludníky); osy súradnicovej siete majú orientáciu buď východ/sever (kladný 1. kvadrant), alebo juh/západ (záporný, 3. kvadrant).  Prehľadná tabuľka, myslím, všetko vyjasňuje:

—> na poradí smeru záleží! smer os X/Y juh/západ smer os X/Y východ/sever
od Greenwichu obvykle ako “S-JTSK / Krovak” / EPSG 5513 obvykle ako “S-JTSK / Krovak East North” / EPSG 5514
od Ferra obvykle ako ” S-JTSK (Ferro) / Krovak” / EPSG 2065 obvykle ako “S-JTSK (Ferro) / Krovak East North” / EPSG 5221

Existuje ešte S-JTSK modified, alebo S-JTSK/05, ktorý však nie je záväzným systémom! Nepoužívajte ho, má pomocnú funkciu! Poznáte ho vo všetkých softoch, kde je zahrnutý, podľa atribútu “Modified”.

Na nete je celé vrece informácií o S-JTSK. Z mojich skúseností vyplýva, že ich štúdiom chaos vzrastá. Z tohoto dôvodu sa na prednáškach často objavuje snaha študentom nevysvetľovať podrobnosti súradnicových systémov a odkázať len “nastavte si Křovák/Ferro EastNorth”. Mám lepšiu radu – je vlastne jedno, v čo pracujete, pokiaľ máte všetky data v jednom súradnicovom systéme. Preto začínam vždy sadou, ktorú neovplyvním (napr. WMS) a zbylé data prispôsobím jej koordinátnej špecifikácii. Ak sa tejto rady nebudete držať, čaká vás…

Hierarchia súradnicových systémov

Vyjadruje dedičnosť súradnicových systémov v smere Data Frame > Dataset > Feature. Pokiaľ nižšie položená jednotka nemá priradený súradnicový systém, dedí ho od nadradenej. Pokiaľ ho má, ArcGIS “za pochodu” transformuje systémy a všetko zobrazí správne. Odborne sa “za pochodu” označuje ako “on the fly” … :>).

Práca na zahraničných projektoch

Vzhľadom k tomu, že často robím datasety zvonku (a tým nemyslím neajkú ČR a pod.), často narazím na krajinu, kde “hic sunt leones”, napr. Kyrgyzstán. Prešiel som si peklom hľadania a rektifikovania lokálnych súradnicových systémov, aby som dospel k jednoduchému poznaniu – používaj UTM (aspoň pre oblasti, ktoré nie sú moc severne a južne). Výhodou je to, že pokryješ celý svet a prípadné konverzie do iných súradných systémov sú pomene jednoduché – viď tento skvelý prevodník medzi LatLon a UTM

otagované / tagged:

§ 2 komentárov k “Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS”

kde som? / where am i?

práve čítaš Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta