Rýchly orez datasetu v ArcGIS Desktop

August 7th, 2012 § 0

Na priestorové orezanie datasetu sa štandardne používa funkcia Analysis Tools > Extract > Clip v ArcToolboxe. Postupnosť úkonov spravidla zahrňuje vytvorenie nového datasetu (prázdny shapefile), v ňom definícia tvaru orezu a následne aplikovanie spomenutej funkcie na orezávaný dataset.  Je to pomalé a nepraktické, existuje i rýchlejšia cesta.

  1. Nemusím vytvárať nový shapefile, ktorý bude obsahovať orez (hranice), ten si nakreslím priamo v pracovnom datasete pomocou Draw Toolbaru (napr. rectangle).
  2. Z Draw Toolbaru > Drawing > Conver Graphic to Features – a mám vytvorený feature class, ktorý je použiteľný na funkciu orezu.

Simple…

otagované / tagged:

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Rýchly orez datasetu v ArcGIS Desktop v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta