Atribútové data – related tables

September 23rd, 2012 § 1

Externé atribútové data sa obvykle pripájajú na shapefily dvoma spôsobmi – Join alebo Relate. Základné rozdiely (okrem iných, ktoré prehľadne uvádza dokumentácia) sú hlavne v:

  • type spojenia. V prípade Join nie je možné použiť one-to-many (1 : N) spojenie.
  • vizuálnej prezentácii. V prípade Relate nie sú data automaticky pripojené do atribútovej tabuľky shapefilu.

Spôsob, akým sa tabuľky pripájajú k shapefilu v režime Related Table je ukázaný na Obr. 01 – 04, ďalšie obrázky prezentujú jednoduchý výberový dotaz (SELECT) nad atribútovými datami.

Narazil som však na závažnejší problém, než uvedené obmedzenia. Skutočná potiaž s Related Tables tkvie v tom, že nie je možné prevádzať nad nimi skutočnú analýzu nástrojmi z ArcToolbox. Ani jednoduché výberové záležitosti typu Analysis Tools > Extract > …

Mám s tým celkom potiaž, pretože aktuálne analyzujem datovú sadu so špatně štrukturovanými záznamami a jediný elegantný spôsob, ako to obísť, je vytvárať 1 : N relácie. V tom prípade ale môžem zabudnúť na analytické dotazy… (?). Druhá možnosť by bola prekopať štruktúru atribútových tabuliek (denormalizovať ich) a potom ich pripojiť formou Join, ale z toho nie som dvakrát nadšený.

Existuje nejaká iná cesta?

otagované / tagged:

§ 1 komentár k “Atribútové data – related tables”

  • lieti says:

    No človeče poviem ti že prepájanie tabuľiek v ArcGISe je pekný hnoj, ani náhodou to nefunguje user friendly tak, ako by si bežný fero uživateľ predstavoval.
    Ja som mal riešenia ktoré boli ako drátom v oku, najprv cez query v sekundárnej tabulke vybrať dáta v primárnej a tie exportovať (export selected feature), ale nie vždy je to efektívne.

  • § Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Atribútové data – related tables v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta