ArcGIS Desktop – polygónová topológia z jednoduchých línií

October 11th, 2012 § 0

Vytvorenie polygonov z hraničných čiar je jednoduchou záležitosťou. Je žiadané hlavne vtedy, keď potrebujem polygonovú topológiu, ale samotné kreslenie je výhodnejšie realizovať bázickými linkami.

  1. Vytvorte si dva datasety – jeden pre líniovú a druhý pre polygonovú topológiu (= 2 odpovedajúce shapefile). Na obr. 01 je podkladový raster, ktorý bude vektorizovaný – parcely na polygony.
  2. Editácia líniíového datasetu – kreslenie čiar (obr. 02). Kreslite so snappingom, nech sú línie vo vertexoch naviazené na seba.
  3. Editácia polygonového datasetu – z pokročilých editačných možností vybrať Topology, mal by sa zobraziť toolbar Topology (obr. 04).
  4. Vyznačiť všetky línie, z ktorých bude polygonová topológia tvorená a operovať s Construct Polygons (obr. 04).
  5. Hotovo – obr. 05 a 06.

otagované / tagged:

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš ArcGIS Desktop – polygónová topológia z jednoduchých línií v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta