Bakalárka “Geodezie v archeologii”

July 31st, 2011 komentáre: 3

Na Katedre Archeologie ZČU v Plzni bola zhruba pred mesiacom obhájená bakalárska práca s názvom “Geodezie v archeologii”. Autor, Jan Čibera (aka “Čáp”), v nej zužitkoval svoju doterajšiu bohatú geodetickú prax a skĺbil ju s trojročným angažmá na plzeňskej archeológii. Snáď bude tak láskavý a aspoň vybrané časti práce poskytne do public domain…

pokračuj / entry »

CAD v archeológii IX. – tlač. AutoCAD Map.

September 30th, 2010 komentáre: 3

V prostredí Mapu pochopiteľne funguje i klasická tlač prostriedkami “holého” AutoCADu, zameriam sa však na jeho špecifickú oblasť – Mapovú knihu (Map Book) pokračuj / entry »

CAD v archeológii VIII. – tlač. “Vanilla” AutoCAD (pár trikov).

September 9th, 2010 komentáre: 0

Trochu netradične budem v seriáli pokračovať tlačovými výstupmi, v prostredí “holého” (“vanilla”) AutoCADu. Predpokladám, že základné postupy (rozdiel medzi Model Space a Layout Space a práca v nich) sú jasné, takže sa zameriam skôr na špecifické záležitosti (triky). pokračuj / entry »

CAD v archeológii VI. – štýlovanie bodov (ukážky)

February 28th, 2010 komentáre: 0

Konkrétna ukážka použitia funkcií Civilu na import bodov a ich štýlovania.
Demonstration of some Civil functions for point importing and styling. pokračuj / entry »

CAD v archeológii II. – základné pravidlá modelovania

January 10th, 2010 komentáre: 1

V tejto časti seriálu CAD a archeológia sa pokúsim natieniť základné princípy kreslenia a modelovania v dokumentačnej praxi.

In this part of CAD in archaeology I’ll try to sketch a basic principles of CAD modeling in documentation praxis. pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš články označené ako archeológia na ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….