CAD v archeológii IX. – tlač. AutoCAD Map.

September 30th, 2010 § 3

V prostredí Mapu pochopiteľne funguje i klasická tlač prostriedkami “holého” AutoCADu, zameriam sa však na jeho špecifickú oblasť – Mapovú knihu (Map Book)

Úvodom k Map Book

Tutoriály k téme “Map Book” sú všeobecne k ničomu – bez výnimky používajú pre vytvorenie mapovej knihy prednadstavené šablony Mapu, dodané v rámci inštalácie (.DWT šablony), ktoré síce nie sú škaredé .>), ale pri ich použití nerozumiem úplne všetkému, čo sa v Mape deje ((tutoriály na webe – napr. tu a tu; prácu s prednastavenou šablonou využíva i publikácia o Mape od Z. Dobešovej)).
Map Book je primárne určená pre tvorbu “dlaždíc” rozmerovo väčších mapových projektov – automaticky vygeneruje separátne listy s komfortom číslovania, kľúčových pohľadov, legendy etc… (“aka autoatlas”). Je extrémne vhodná pre rýchle generovanie tlačových výstupov veľkých plôch s množstvom detailov – plocha výskumu s množstvom “kůloviek” je typický príklad.
List mapovej knihy môže obsahovať nanajvýš 5 komponent (obr. 01):
 • hlavičku (Title block) – je hlavičkou, al. razítkom, viacero vlastností (číslo listu, merítko a pod.) sa bude generovať automaticky
 • hlavný výrez (Main Viewport) – hlavné tlačové okno – “dlaždica”
 • prehľadový kľúč (Keyview Viewport) – celkový plánik, ktorý lokalizuje konkrétnu dlaždicu
 • legendu (Legend Viewport)
 • šípky, al. “ušká” s označením susediacich listov (Adjacent Arrows Blocks)

Minimálne však musí obsahovať komponentu jednu – hlavný výrez (Main Viewport).

Obr.01. Rozvrhutie všetkých piatich komponentov mapovej knihy.

Šablona mapovej knihy

Tvorba mapovej knihy je špecifická v tom, že vzniká na základe dopredu definovanej šablony (súbor .DWT), poprípade na základe viacerých šablon. 1. krokom je teda jej definícia, ktorá sa uloží do nezávislého súboru, 2. krokom je tvorba samotnej mapovej knihy, ktorá dedí vlastnosti šablony.

K vytváraniu šablony nie sú potrebné žiadne nadprirodzené schopnosti, stačí základná orientácia v Layout Space a hodia sa skúsenosti s dynamickými blokmi:

 1. Nastavenie tlačiarne, rozmerov a orientácie papiera v Layout space. Ten si nazvem “MapBookA3”, pre jasnú identifikáciu.
 2. Definovanie 3 Viewportov – neskôr budú slúžiť pre Main Viewport, Keyview Viewport a Legend Viewport (obr. 02).
 3. Vytvorím si tie šikovné šipečky, ktoré budú ukazovať na priľahlé dlaždice po stranách (Adjacent Arrows Blocks) a to pomocou dynamických blokov. Dynamické bloky budem užívať i pri definícii razítka (Title Block), takže pochopenie dynamických blokov a ich atribútov je v tomto okamihu kľúčové; v zásade sa jedná o cadové bloky (Block), které menia niektoré svoje parametry v závislosti na svojich vlastnostiach – výber linkov.
 4. Ergo “šipečku” si nakreslím, zavolám Block Definition a nadefinujem ju ako blok s názvom TV_MapBookAdjacentArrow (obr. 03). Následne si nový blok otvorím v Block Editore a zvolím pridať atribút (obr. 04). Pri definícii atribútu to bude pole (Field) a z hojného množstva textových atribútov si zvolím SheetSet > CurentSheetCustom > Title case > Top (obr. 05) ((schválne si prejdite ponuku jednotlivých roletiek – možností, aké dynamické vlastnosti je možné bloku priradiť, je nepreberné množstvo…)). Definíciu bloku uložím (obr. 06 – takto vyzerá hotový blok) a insertnem do pripraveného Layoutu 4 tieto bloky – na každú stranu jeden (obr. 07).
Obr. 02-07. Tvorba bloku “šipečiek” a definovanie dynamických atribútov v Block Editore.

S vloženými blokmi sa musím ešte pohrať, nakoľko … > Top platí len pre hornú šipečku – pomocou Attribute editora si zmením obsahy polí pre jednotlivé šipečky (Top, Bottom, Left a Right) – tak ako ukazujú obr. 08 a 09.

Obr. 08-09. Úprava atribútov vložených blokov.

Podobným spôsobom – ako dynamický blok – som vytvoril hlavičku s razítkom (obr. 10). Dynamickými atribútmi bude LIST (číslo listu Layoutu; ergo vlastnosť SheetSet > CurrentSheetNumber), DATUM (Date & Time > PlotDate), MERITKO (Plot > PlotScale). Bez obáv si tam nadefinujte atribúty, které sa vám šiknú do konceptu hlavičky (autora, názov súboru atď.).

Návrh šablony mám v zásade hotový, teraz to najdôležitejšie – priradiť jednotlivé súčasti grafického návrhu logike mapovej knihy – Task Pane > Map Book > Tools > Identify Template Placeholders (obr. 11). Aplikácii týmto spôsobom definujete, ktorá časť Layoutu bude slúžiť k akému účelu a; to naklikávaním v dialógovom okne Identify Map Book Template Placeholders (obr. 12).

Obr. 10-12. Tvorba Title Block, ale hlavne definícia Template Placeholders.

Vymalováno. Súbor uložte ako AutoCAD šablonu (prípona .DWT).

Prvý (ťažší) krok je za nami. Význam vytvorenej šablony spočíva v tom, že všetky Layouty mapovej knihy, ktorá bude vytváraná v druhom kroku, budú mať jednotný vzhľad a pekne sa rozlaždicujú. Šablonu je pochopiteľne možné používať vo viacerých projektoch (v mojom prípade však len pokiaľ chcem tlač dlaždíc na A3…)

Mapová kniha

Mapovú knihu je možné vytvárať z akéhokoľvek súboru, na ktorý sa naaplikuje vytvorená šablona. Obr. 13 ukazuje kompletný vektorizovaný plán výskumu v Prahe – Ruzyni z r. 2008 (výskum spoločnosti Labrys o.p.s.). Situácia je ako šitá pre použitie Map Book – plošne sa jedná o veľký výskum (9730 m2), samotné objekty sú však vektorizované detailne (obr. 14) a pri tlači na “normálny” formát (A4, A3) by detaily objektov zanikli.

Obr. 13-15. Výskum v Prahe – Ruzyni. Dispozícia plochy a objektov. Dem navostro do mapovej knihy.

Mapová kniha sa vytvára cez Task Pane > Map Book > New > Map Book (obr. 15). Aplikácia vzápätí vedie cez rad dialógových okien, v ktorých je nutné definovať cestu k šablone mapovej knihy, rozsah plochy, v ktorej sa budú vytvárať dlaždice, ich číslovanie a celý rad ďalších prkotín, ktoré sú zrejmé (obr. 16-18).

Obr. 16-18. Ukážka dialógových okien, ktoré vás vedú za ručičku pri definícii parametrov Map Book.

Po zmáčknutí Generate je v modelovom priestore vytvorená sieť polylines, ktoré ukazujú na klad dlaždíc (obr. 19) a zároveň vytvorené Layouty jednotlivých dlaždíc s dynamicky generovanými vlastnosťami (značenie listov, odkazy na susediace listy a pod. – ukážka jedného listu na obr. 20).

Obr. 19-20. Vygenerovaná Map Book v Model a Layout Space.

[serialposts]

otagované / tagged: ,

§ 3 komentárov k “CAD v archeológii IX. – tlač. AutoCAD Map.”

 • Jano Zachar says:

  Ďobo, kde máš k tomu tie obrázky na ktoré odkazuješ? Dosť by pomohli….

 • ďobo says:

  Ospravedlnenie, chybička se vloudila… už som ich tam namontoval.

 • lazydrafter says:

  Mám dotaz. Od čeho všeho závisí měřítko, které se zobrazuje v hlavičce mapové knihy? Vyhazuje to naprosto nesmyslné hodnoty (1:0.0158 a pod.).
  dík
  LD

 • § Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš CAD v archeológii IX. – tlač. AutoCAD Map. v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta