AutoCAD MAP 3D – automatické labels pre entity s objektovými datami

February 1st, 2015 § 0

Úvodom pozdravujem Riška z Košicov.

Automatické pripojenie popiskov (Labels) ku kresleným entitám automatizuje (= zrýchľuje) vykreslenie grafickej dokumentácie a odstraňuje chybovosť ručného zadávania atribútov. Popisky je možné definovať na základe rôznych vlastností objektov, ja Ti, milý priateľu, ukážem labeling na základe objektových dát (Object Data).

Predpoklady

Jelikož táto operácia nie je úplne jednoduchá (nedá sa, resp. neobjavil som možnosť ich pripájania v jednom výkrese formou “otvorím a pripájam”), sú nutné nasledovné podmienky

  • vytvorenie výkresovej sady (mapwspace; Drawing Set) v Taskpane. Pripojený výkres (attached drawing; obr. 01) musí obsahovať objekty s pripojenými objektovými dátami (príkaz ADEATTACHDATA; obr. 02)
  • výkres, v ktorom sa pracuje, musí mať nadefinované šablóny popiskov (annotation templates) – tu tutoriál, ale stačí príkaz MAPANNTEMPLATE a odklikať sa v dialógových oknách. Pre následnú prípadnú editáciu šablón MAPANNTEMPLATEEDIT.

Lights, camera, revolution…

Príkazom ADEQUERY sa otvorí dialóg, ktorým sa definujú hodnoty, podľa ktorých sa budú fitrovať data z pripojeného výkresu do výkresu aktuálneho (Obr.03). Dôležitý prepínač je “Data” (budeš filtrovať na základe nadefinovaných dát; obr. 04) a tlačítko “Alter properties” a “Annotate”, kde sa definuje vytvorenie anotácií podľa určitého kritéria (pripojených objektových dat; obr. 05). Objekty sa vyfiltrujú z pripojeného výkresu do výkresu aktuálneho a vytvoria sa im popisky naformátované podľa zvolenej šablóny (obr. 06).

otagované / tagged: ,

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš AutoCAD MAP 3D – automatické labels pre entity s objektovými datami v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta