Rýchly orez datasetu v ArcGIS Desktop

August 7th, 2012 komentáre: 0

Na priestorové orezanie datasetu sa štandardne používa funkcia Analysis Tools > Extract > Clip v ArcToolboxe. Postupnosť úkonov spravidla zahrňuje vytvorenie nového datasetu (prázdny shapefile), v ňom definícia tvaru orezu a následne aplikovanie spomenutej funkcie na orezávaný dataset.  Je to pomalé a nepraktické, existuje i rýchlejšia cesta. pokračuj / entry »

Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS

August 5th, 2012 komentáre: 2

A toho Křováka mám vybrať z geografických, alebo z projekčných súradnicových systémov?

pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš ArcGIS kategóriu v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….