Dollar street babies…

October 13th, 2022 § 0

Archeológia je (a vždy bola) pokus o trianguláciu našich a cudzích životov prostredníctvom materiálnych statkov – za pomoci kuchynského náčinia, hrobovej výbavy, veľkosti a vznešenosti príbytkov a tak. Výraz triangulácia som, myslím, recykloval od prof. Komárka.

Je pravdou, že archeológia sa v tomto procese snaží obzerať smerom “dozadu”, do histórie, ale to nie je podmienkou (viď garbage projekt a podobne). Taktiež je pravda, že archeológovia často operujú s pojmom hodnoty a statusu (“bohatý hrob”; “výnimočný keramický servis”), ale prakticky nikdy nemôžu uvádzať tieto hodnoty nominálne (“koľko stála táto bronzová sekerka?”). Pojem hodnoty evokuje statusovú pozíciu (aka “hrob veľmoža z …“) a také tie vtipné rovnostárske dedinské evergrýny “len do jedného hrobu si ľahneš” a “všetci sme si po smrti rovní” väčšinou neplatia.

Wannabe vtipný rovnostársky evrgrýn. Zdroj: žeby internet?

 

Projekt Dollar street vám tieto radosti, priatelia (teda s výnimkou hrobov) prináša online. Ide o pomerne unikátny projekt mapovania štýlu života na dolárovej škále po celom svete. Unikátny z toho dôvodu, že nazerá na intimitu rodín a ich životov vyjadrených v materiálnych statkoch – k  dispozícii sú agregované súbory fotografií a videí od spôsobu čistenia zubov až po veľkosť a vznešenosť príbytkov. A áno, aj tem kuchynský riad je k dispozícii…

 

 

 

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Dollar street babies… v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta