Arcgis quick howtos

June 3rd, 2021 § 0

Také tie malé samozrejmé veci, ktoré “som už robil, ale teraz si zaboha nespomeniem, ako to bolo…

  1. Merždnúť 2 features, ktoré sa nachádzajú v rozdielnych vrstvách/shapefiloch: Toolspace > Data Management > General > Merge
  2. Spojiť dve feautures do jednej: Edit  > označ fičúry > Union/Merge
  3. Spojenie viacerých malých rastrov do jedného veľkého: Toolspace > Data Management > Raster > Raster Dataset > Mosaic to new raster
  4. Hillshade rastru dáva “zrnitú nepeknú” textúru. Problém vyvstává, keď sa použije raster s Geographocal CS a nie Projected (typicky veľké rastre stiahnuté zo SRTM). Riešením je preprojektovať raster na Projected (obvykle UTM): Data management tools > Projections and transformations > Raster > project raster

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Arcgis quick howtos v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta