Arcgis quick howtos

June 3rd, 2021 § 0

Také tie malé samozrejmé veci, ktoré “som už robil, ale teraz si zaboha nespomeniem, ako to bolo…

  1. Merždnúť 2 features, ktoré sa nachádzajú v rozdielnych vrstvách/shapefiloch: Toolspace > Data Management > General > Merge
  2. Spojiť dve feautures do jednej: Edit  > označ fičúry > Union/Merge
  3. Spojenie viacerých malých rastrov do jedného veľkého: Toolspace > Data Management > Raster > Raster Dataset > Mosaic to new raster
  4. Hillshade rastru dáva “zrnitú nepeknú” textúru. Problém vyvstává, keď sa použije raster s Geographocal CS a nie Projected (typicky veľké rastre stiahnuté zo SRTM). Riešením je preprojektovať raster na Projected (obvykle UTM): Data management tools > Projections and transformations > Raster > project raster
  5. Keď mám “diery” v rastri (nulové hodnoty elevation) a chcem ich “zatiahnuť” interpoláciou okolitých buniek: Toolspace > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator. Tu zadať formulu
    Con(IsNull("NAZOV_RASTRU"), FocalStatistics("NAZOV_RASTRU", NbrRectangle(50,50, "CELL"), "MEAN"), "NAZOV_RASTRU")
  6. Bugy, na ktoré nikdy sami neprídete: problém s licenciou Image Serveru pri Spatial Analyst Tools;

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Arcgis quick howtos v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta