CAD v archeológii I. – úvod do problematiky

November 2nd, 2009 komentáre: 0

Toto je článok (resp. skôr séria článkov), ktorými mal pravdepodobne blog dobo/cadzone začínať. Vzhľadom na pomerne živelný spôsob, s akým som začal postovať články, je najvyšší čas trochu zabrzdiť a poskytnúť ucelenejší rozklad situácie. Seriál CAD a archeológia začína, meine Herrschaften…

This item should be the real beginning of dobo/cadzone. I’ve started a little bit unrestrained so there is more than time to get a more compact analysis. CAD and archaeology – here we go… pokračuj / entry »

Landscape archaeology a mediteránna oblasť

May 11th, 2009 komentáre: 4

Tento príspevok slúži ako prehľad adaptácie konceptov “landscape archaeology” v priestore, ktorý je ponímaný ako doména klasickej archeológie, t.j. v priestore zrodu klasických antických civilizácií. Je určený pre Páju, čoby možný nádych pred prácou serióznejšieho razenia.

pokračuj / entry »

discovering the Archaeologists of Europe – results

March 2nd, 2009 komentáre: 0

Projekt “Discovering the Archaeologists of Europe”, platený fondom Leonardo da Vinci (to sú také tie unijné chechtáky, ktoré sa najprv vezmú daňovým poplatníkom v jednotlivých zemiach EU, prefiltrujú sa cez tucet unijných inštitúcií a cez poltucta “nezávislých” nadácií, aby sa za 1/10 pôvodnej hodnoty vrátili vo forme webovej stránky v modrej farbe), prezentuje svoje výsledky. pokračuj / entry »

Štandardy archeologického výskumu v Slovinsku (recenzia)

October 14th, 2008 komentáre: 0

Tento článok je recenziou dokumentu s názvom “Minimálne štandardy výskumnej dokumentácie: prehľad stavu a návrhy štandardov” (Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja in predlogi standardov, Ljubljana 2007) od autorského kolektívu Predrag Novaković – Darja Grosman – René Masaryk – Matjaž Novšak. pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš články označené ako archeológia na ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….