Spádnice v CADu

December 14th, 2008 § 8

Tip na elegantné kreslenie spádnic archeologických objektov v CAD prostredí.

Spádová krivka, alebo spádnica je, zjednodušene, línia indikujúca svažitosť terénu a je kolmá na vrstevnice. K sofistikovanejšej definícii pozri wiki.

Zatiaľčo v technických oboroch (napr. geodézii) je spádnica normatívne zobrazovaná pomocou technickej šrafy (striedanie krátkych a dlhých línií orientovaných v smere spádu, obr. 1), archeologická spádnica je úplne podľa tradícií oboru svojským samorastom. Tvoria ju nepravidelné trojuholníčky, orientované stranou k hrane objektu a protiľahlým vrcholom naznačujú sklon svahu (obr.2).

spádové šrafy v geodeziiobr.1

spádnice a odpovedajúce profily klasického archeologického objektuobr.2

Je nepísaným (a nedodržovaným) pravidlom, že tvar trojuholníčku vyjadruje mieru svažitosti objektu – pokiaľ je svah “strmší”, je výška protiľahlého vrcholu väčšia – trojuholník je “pretiahnutý”. Sklon stien oboch objektov na obr. 01 je charakteristickou ukážkou.

nástrojová paletka v Autodesk MapuPre účely vektorizácie objektov v CADu je prirodzeným spôsobom vizualizácie spádnic vytvorenie bloku, poprípade viacerých blokov, ktoré zodpovedajú typom spádnic (obr. 3 – paletka so spádnicami v Autodesk Mapu).

V 2D sa jedná o triviálnu záležitosť – proste sa vytvoria bloky trojuholníčkov “kratšie, stredné a dlhé” a čao pipi. V 3D (t.j. pokiaľ sú hrany objektu kreslené realisticky s výškou) je už záležitosť delikátnejšia, ale vlastne jednoduchá – vystačíme si s jednou “dĺžkou” spádnice/trojuholníčku vo forme bloku a ten okrem toho, že bude pri pohľade zhora (“TOP VIEW”) svojimi proporciami zohľadňovať svažitosť terénu, bude pri izometrickom náhľade pôsobiť relatívne prirodzene.

Ten kúzelný a jednoduchý spôsob nie je nič iné, než modifikátor “ALIGN”, pomocou ktorého spádnicu zarovnáme na okraj 1. hrany a jej hrot usmerníme na 2. hranu. Trojuholník sa výškovo “zošikmí” a verne kopíruje spád terénneho svahu. Celý postup:

1. vytvor blok v tvare spádnice (BLOCK atd.)
2. vlož ho do výkresu
3. zarovnaj ho na hrany (v klasickom AutoCADe MODIFY > 3D OPERATIONS > ALIGN alebo priamo ALIGN na command line)

Nasledujú ukážky dvoch objektov s rozdielnou hĺbkou, pri ktorých boli bloky zarovnávané uvedeným spůsobom.

TOP VIEW na objekty

TOP VIEW, detail na rôzne zobrazenie spádnic pri rozdielnej hĺbke objektov

Izometrický pohľad na objekty so spádnicami

Izometrický pohľad na objekty so spádnicami

otagované / tagged:

§ 8 komentárov k “Spádnice v CADu”

kde som? / where am i?

práve čítaš Spádnice v CADu v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta