O mne

Po štúdiách na v Nitre a v Ljubljane som sa zúčastnil budovania prehnilého kapitalizmu v Moste a na ArÚ AVČR v Prahe. Momentálne trávim svoj pracovný čas vo firme TerraVerita.


- administrácia: Windows Server 2000/2003, RHEL 4 (Nahant)
- app. softvér: Autodesk solutions, ESRI ArcGIS
- programovanie: LISP, PHP, Python


- CV (html, slovensky)


- tu moja diplomka (v .pdf; slovensky || viď aj tento projekt)


- certifikácia:
certifikát AutoCAD Map 3D 2009