Fotogrammetria… archívne

August 10th, 2008 § 1

“Není daleko doba, která nám fotometrii prakticky upraví pro účely památkového měření tak dokonale, že nejjednoduššími prostředky budeme moci pořizovati kdykoli přesná měřičská zobrazování památek i pro ty účely, které jěště dnes neznáme. Takto vybavený památkový archiv bude zaručovati všestrannost, tak i bezpečnost materiálu pro každé příští studium, i když se snad metody studia rozhojní i ve směrech, kterých ještě dnes neznáme.”
Semerád – Sochor, 1931

“The era of fotometrie in cultural heritage documentation is not so far away – perhaps we will be able to acquire a precise measurements with single tools … and to multiple the methods of our study in the spheres we
don’t know today.” (Semerád and Sochor, 1931).

Siki ma svoho času upozornil na článok publikovaný v Památkách archeologických, týkavší sa aplikovania fotogrammetrických postupov v pamiatkovej sfére, čož by samo o sebe nebolo ešte ničím výnimočné. Zvedavosť vo mne vyvolal ročník periodika, a tak som si konkrétnu záležitosť vyhľadal: Semerád, A. – Sochor, S.: Užití fotogrametrie pro ochranu uměleckých památek. Památky archeologické 37, 1931, s. 100-106.

Príspevok sám osebe pojednáva o (z dnešného hľadiska) triviálnej aplikácii fotogrammetrie pri dokumentácii sakrálnych brnenských objektov, za pomoci fotoaparátov, jednoduchých meračských pomôcok a Roussilhovho prístroja na vyrovnávanie šikmých snímkov. Autori štrukturovane rozobrali metodický background celej operácie a publikovali sprievodný grafický materiál, ako výsledok terénneho snímkovania a metrických transformácií.

A tak som si spomenul na naše fotogrammetrické moudra z pred dvoch rokov, keď sme so Sikim statočnejšie než husiti obliehali tvrz v Bílém Újezdě a obávam sa, že v porovnaní s prácou, ktorú pred viac ako 70-timi rokmi odviedol Ústav I. stolice geodésie české techniky v Brně sme museli pôsobiť značne amatérskym dojmom.

Pre prípadných vnímavých čitateľov som si dovolil umiestniť tento článoček v originálnom znení na web, k stiahnutiu.

<– Semerád-Sochor 1931 (zipped .pdf)

otagované / tagged:

§ 1 komentár k “Fotogrammetria… archívne”

  • ďobo says:

    “Я думаю, что Вы не правы” means I’m not right? …and are You sure You’ve got at the right blog? .>)

kde som? / where am i?

práve čítaš Fotogrammetria… archívne v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta