aerial photography on Duvansko Polje (Hercegovina) I.

July 20th, 2014 komentáre: 2

One of the component of international CONPRA project is archaeological aerial photography. I participated in flies in Bosnia/Hercegovina few months ago, flight campaign was led by prof. Darja Grosman from Ljubljana University and she has chosen the area of Duvansko Polje (Duvno field) near Tomislavgrad. I would like to thanks her and CONPRA authorities for that chance.

pokračuj / entry »

Ľahký úvod do S-JTSK v ArcGIS

August 5th, 2012 komentáre: 2

A toho Křováka mám vybrať z geografických, alebo z projekčných súradnicových systémov?

pokračuj / entry »

Export dat z Civilu 3D do GPS Garmin

October 30th, 2010 komentáre: 2

Krátky príspevok ku konkrétnemu problému – ako bezbolestne preklopiť dáta naprojektované v Civile, do GPS Garmin Oregon. Tieto prístroje sú pomerne rozšírené a užívajú ich nielen turisti rušiaci kamzíky v Tatroch, ale i archeológovia v teréne (ich presnosť je dostatočná napr. na povrchové zbery). Ja som tento problém riešil pri zberoch s královéhradeckou katedrou archeologie. pokračuj / entry »

CADfórum/GISfórum 2009

October 10th, 2009 komentáre: 0

Dňa 23. septembra prebehla v Nový Cerekvi odborná konferencia CADfórum a GISfórum. Aká bola? pokračuj / entry »

Landscape archaeology a mediteránna oblasť

May 11th, 2009 komentáre: 4

Tento príspevok slúži ako prehľad adaptácie konceptov “landscape archaeology” v priestore, ktorý je ponímaný ako doména klasickej archeológie, t.j. v priestore zrodu klasických antických civilizácií. Je určený pre Páju, čoby možný nádych pred prácou serióznejšieho razenia.

pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš GIS & landscape kategóriu v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….