The proper use of the term “structure” in archaeological stratigraphy

August 31st, 2013 komentáre: 1

The goal of this short entry is to throw some light on one peculiar part of terrain stratification units, namely the structure (and more specifically “the wall”). pokračuj / entry »

Bakalárka “Geodezie v archeologii”

July 31st, 2011 komentáre: 3

Na Katedre Archeologie ZČU v Plzni bola zhruba pred mesiacom obhájená bakalárska práca s názvom “Geodezie v archeologii”. Autor, Jan Čibera (aka “Čáp”), v nej zužitkoval svoju doterajšiu bohatú geodetickú prax a skĺbil ju s trojročným angažmá na plzeňskej archeológii. Snáď bude tak láskavý a aspoň vybrané časti práce poskytne do public domain…

pokračuj / entry »

CAD v archeológii V. – ešte k importu bodov

February 18th, 2010 komentáre: 0

Pár poznámok k automatizácii procesov importu bodov do prostredia Civil 3D. 
Just few notices to automatization process during COGO points import. pokračuj / entry »

CAD v archeológii IV. – import meraných bodov

February 7th, 2010 komentáre: 3

Bez ohľadu na užívaný softvér je prenos dát medzi totálnou stanicou a CAD systémom typická rutina terénnej práce. Výrobcovia totálok poskytujú k strojom najrôznejší firmware na editáciu, príp. rektifikáciu merania, je ovšem pravdou, že najčastejšie sa prenos uskutočňuje prostredníctvom súboru “surových” bodov v textovom (Ascii) súbore. Import nameraných bodov do prostredia CADu je základným pilierom práce.

Regardless of used CAD software, data transmission from total station to CAD is a common job routine. Athough there is usually some manufacturer firmware for data editing and rectification, loading “raw” text Ascii files is still most typical procedure. pokračuj / entry »

CAD v archeológii III. – výber aplikácie

February 6th, 2010 komentáre: 0

V tejto časti seriálu CAD v archeológii sa ponorím do konkrétneho softvéru, ktorý budem naďalej používať. Z pomyselnej “veľkej trojky” Autodesk – Microstation – Solidworks sú to práve produkty Autodesku, ktoré považujem za najvhodnejšie pre naše temné plány… pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš archeológia kategóriu v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….