CAD v archeológii VII. – k COGO bodom naposledy .>)

April 23rd, 2010 § 1

Chcel som sa už posunúť ďalej, ale ešte jedna poznámka k bodom v Civile 3D. Malé riešenie problému, s ktorým som sa potýkal asi 1 rok  – veľkosť popisiek (Labels) vo výkresovom priestore (Layout) pri tlači výkresov.

Problém spočíva v skutočnosti, že zatiaľčo v modelovom priestore Civilu (Model Tab) sa COGO body – ich markery a popisky zobrazujú proporčne správne (obr. 01 a 02), pri tvorbe jednoduchého Layoutu dochádza k úplnému rozhodeniu mierky – zatiaľčo markery sú správne, text popisiek je veľkostne úplne mimo (obr. 03 a 04).

Obr. 01 Obr. 02 Obr. 01 a 02. COGO body v modelovom priestore. Markery i popisky sa zobrazujú korektne podľa nadefinovaných veľkostí.
Obr. 03 Obr. 04 Obr. 03. Takto by sa v ideálnom prípade mali zobraziť COGO body v Layout priestore (rovnako ako v modelovom). Obr. 04. Realita je iná – markery zobrazené štandardne, labely asi 1000x väčšie.

Laborovaním s Drawing Settings a s nastavovaním Styles pre jednotlivé položky COGO bodu sa mi podarilo jakž-takž upraviť vzájomné proporcie, ale narazil som na nový limit – Civil nastaví merítko textu popisky (Label) vzhľadom na merítko výkresu (mierku tlačového výstupu) ale veľkosť markerov zostáva fixná.1  Ergo v prípade, že pripravujete do tlače plachty s rôznym merítkom, text sa bude zobrazovať v rôznych proporciách, ale signalizácie bodov majú stabilnú veľkosť, čož pekne pokazí výsledný vizuálny dojem (obr. 05 a 06). Tento článok (trochu staršieho data) tvrdí kategoricky – “Civil autosizes your text according to your viewport scale” a neukazuje žiadne iné východisko.

Obr. 05 Obr. 06 Obr. 05 a 06. Ani po úpravách vlastností nie je situácia ideálna – vpravo je ukážka Layoutu, kde došlo k neúmernému zmenšeniu labelov na základe merítka viewportu.

Ono však existuje a to použitím Expression Editora, ktorý fixnú veľkosť textu Labelu nadradzuje dynamickým parametrom vyrátaným na základe pomeru veľkosti textu a mierky Viewportu (obr.  07). Tak chytrý, aby som na to prišiel sám, ovšem nie som, elegantné riešenie pochádza z klávesnice Briana Hailey-a a snáď bude niekomu nápomocné. Ten istý problém a riešenie pre Alignments je publikované na tomto blogu. Na obr. 08 je vizualizácia COGO bodov so správnymi popiskami (jedná sa o tracking obrysu archeologického objektu pomocou totálnej stanice).

Obr. 07 Obr. 08 Obr. 07. Dialógové okno Expression editora a definícia vzorca, ktorý bude vyrovnávať proporcionalitu popiskov. Obr. 08. Požadovaný výsledok, ktorý korešponduje s obr. 03.
  1. Tento problém nesúvisí s CAD Annotative Text a je výsostne záležitosť Civilu! []

otagované / tagged:

§ 1 komentár k “CAD v archeológii VII. – k COGO bodom naposledy .>)”

  • John Wayne says:

    the last but not the least.
    COGO points v Civilu jsou vůbec zvláštní záležitostí. Zkuste si zamknout hladinu, ve které jsou vloženy – a prostřednictvím Prospektora je vždy dokážete vymazat :)

  • § Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš CAD v archeológii VII. – k COGO bodom naposledy .>) v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta