CAD v archeológii V. – ešte k importu bodov

February 18th, 2010 § 0

Pár poznámok k automatizácii procesov importu bodov do prostredia Civil 3D. 
Just few notices to automatization process during COGO points import.
Pokiaľ pri importe bodov z textového súboru využívate i stĺpec (atribút) Description (t.j. formát importu napr PENZD), existuje možnosť využitia jeho hodnôt pre automatizáciu procesu štýlovania bodov. Celá záležitosť je prístupná v Toolspace > Settings > Point > Description Key Sets. Definícia tejto položky určuje ako sa budú importované body “chovať” po importe do Civilu na základe obsahu stĺpca Description. Obr. 01 charakterizuje spôsob, akým sa jednotlivé hodnoty nastavujú (v tomto prípade má popisný set názov “mereniTS_point-descrip”):

Code – je kód v rámci Description, ktorý rozhoduje o parsovaní bodu. V konkrétnom prípade na obr. 01 akýkoľvek bod, ktorého Description začína “BP”, bude zaradený do Layeru mereniTS_BP a bude oštýlovaný príslušnými štýlmi bodov a popisiek (mereniTS_bodove_pole(BP)).
Ostatné položky dialogového okna Description Key sets sú samovysvetľujúce.

  Obr. 01. Vľavo Toolspace > Settings s definíciou nového Description Key Set. Všetko podstatné sa nastavuje v prezentovanom dialógovom okne.
Definícia kódu umožňuje použitie wildcards – na obr. 01 je to “*”, ktorá nahradzuje akýkoľvek reťazec za výrazom “BP”. Ďalšie wildcards k dispozícii:
  • ~ (tilda) – nahradzuje čokoľvek okrem definovaného vzoru (~*AB* nahradzuje akýkoľvek reťazec, ktorý neobsahuje AB)
  • ‘ (quote) – nahradzuje presný výraz (‘AB zastupuje len AB a nič za tým)
  • # (mriežka) – nahradzuje akýkoľvek jeden integer/číslo
  • ? (otáznik) – nahradzuje akýkoľvek jeden character/písmeno
  • . (bodka) – nahradzuje akýkoľvej jeden nealfanumerický znak
  • – (pomlčka) – definuje rozsah zástupných symbolov uzavretých v hranatých zátvorkách ([A-B]P môže nadobúdať hodnotu AP a BP, ale nie CP)
  • […] (hranaté zátvorky) – definujú aspoň jeden nahradzovaný výraz ([ABC]P vyhovuje AP, BP, CP, ale nie napr. DP )

otagované / tagged:

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš CAD v archeológii V. – ešte k importu bodov v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta