Archivní mapové podklady Litoměřicka, Liběšic a Dolních Chobolic zvláště

May 8th, 2018 § 0

Úvod

Zdroje prezentace, tak, jak jsme si popovídali o mapách Chobolic a Liběšic v březnu 2018, jsou veřejné a online:

Byť jsou mapy dnes všudepřítomnou a standardní pomůckou, není tomu tak dlouho.  Vzpoměňte si na mapové aplikace v telefonech, které tak samozřejmě používáme – kde byli před pouhými deseti lety? Vytvořit kvalitní mapu (prostorovou projekci vpírající se našim přízemním smyslům) je poměrně nákladná věc a proto to musí mít adekvátní důvod (a rozpočet). Není divu, že k takovýmto drahým řešením se uchylovala až organizace vyššího řádu, zejména stát, který byl motivovám především pohnutkami daňového censu a vojenské organisace. Ergo – první mapy byli především vojenské a berní.

Mapy jsou vždy tematické – popisují určitý úsek skutečnosti dle záměru, pro který mají sloužit. Vojenské mapy budou ergo zobrazovat pohoří (ať se tady s trénem netáhnem), řeky (ať víme, kde bude brod a kde jsou ti prokletí Saracénové) a vesnice (ať víme, kde vyplundrovat, nebo aspoň ustájit).  Daňové mapy jsou mapami censu – kde co který strejda má a my mu již vysvětlíme, co jsou berně…

Pro objektivizovaný a formalizovaný náhled krajiny “sezhora” je v geografii často používá pojem Gods view (Boží náhled, neboli Boží oko). Dost výrazně kontrastuje s přirozeným lidským náhledem na krajinu (okolí), tak, jako ji vnímáme každý den. Obr. 01. a 02. tento rozdíl ozřejmují. Jak asi vnímá své okolí takový brouk žijící v trávě? A jak améba ve fyziologickém roztoku?

Obr. 01. Vnímání krajiny přirozenou lidskou cestou, smysly jsou zaměřeny na okolí, horizont a přirozené krajinné dominanty.

Obr. 01. Vnímání krajiny přirozenou lidskou cestou, smysly jsou zaměřeny na okolí, horizont a přirozené krajinné dominanty.


Obr. 02. Mapa, naproti tomu, zobrazuje krajinu objektivně, "sezhora", asi tak, jako by koukal Bůh na svou hráčskou desku... Tento pohled není pro lidi přirozený.

Obr. 02. Mapa, naproti tomu, zobrazuje krajinu objektivně, “sezhora”, asi tak, jako by koukal Bůh na svou hráčskou desku… Tento pohled není pro lidi přirozený.

Přechod mezi přirozenou lidskou perspektivou (“ze strany”) a vertikální mapovou ortoprojekcí (“Boží pohled”) je tzv. “kopečková metoda”. Je typická pro nejstarší novověké mapy – prostorové dispozice zobrazuje mapově, ale vybrané typy objektů (vyvýšeniny, městá a pod.) ze šikmého (izometrického) náhledu. Tímhle začínáme i naše mapičky.

Litoměřicko  a Chobolice – “kopečkové” mapy

“Kopečkové” mapy se objevují vesměs od 18. stol. (pro dotčené území), jejich výtvarnost a kvalitu posuďte sami. Na všech je zobrazena dominanta Sedla (Gesetz) a jedná se o výrezy obecných map v “Leitmeritzer Kreis”. Mapy mám doma oskenované v plném rozlišení, kdyby si to někdo chtěl přijít kouknout, není problém, prezentované obrázky jsou totiž výřezy.

Výřez z tzv. Mullerovy mapy  Čech (1720), s dominantou Sedla.

Výřez z tzv. Mullerovy mapy Čech (1720), s dominantou Sedla.


Vojenská mapování

Vojenská mapování jsou speciálky pro vojenské účely. Dosti obšírně jsou popsány a známé, proto nebudu nosit dříví do Atén a sovy do lesa… Pro oblast Liběšic/Chobolic je k dispozici 1. a 2. vojenské mapování, ne však 3.

Stabilní katastr

Stabilní katastr je monstrózní císařské dílo pozemkového censu v celé monarchii. Jeho obrovskou předností je, že:

  • je poměrně přesné (dodnes podklad pro parcelaci)
  • je podrobné (až do úrovně plodin na každé zahradě; zachytává každá Boží muka u silnce)
  • jsou k dispozici obsáhlé údaje kolem (vlastníci, výměra parcel, měřičský operát a pod…)

Celkový náhled na Dolní Chobolice na Stabilním katastru jasně definuje rozsáhlost vesnické držby pozemků, lánový způsob parcelace (dlouhé nudle polí). Výřez na intravilán obce pak zase umožňuje stotožnit jednotlivá stavení s dnešními baráky. Přikládám i zajímavou srovnávací tabulku výměr polností Dolních Chobolic v rozmezí jednoho století. O stabilitě vesnického prostředí svědčí to, že se moc nezmněnili.


Stabilní katastr Dolních Chobolic. Srovnávací tabulka výměr kulturních a nekulturních plodin.

Stabilní katastr Dolních Chobolic. Srovnávací tabulka výměr kulturních a nekulturních plodin.

Fotogrammetrie v 30. tých a 40.tých letech

Mladý národní stát vzniknuvší po Velké válce měl příliš velké personální i fiskální problémy na to, aby se pouštěl do nějakých velkých mapových děl, srovnatelných se Stabilním katastrem. Levnější a efektivnější byla cesta letecké forogrammetrie (svislé snímkování z letadla), kterou byla republika pokryta v pravidelných časových intervalech. Nevýhodou fotogrmmetrie je absance oné mapové tematičnosti. Z Chobolic máme k dispozici snímky z r. 1938 a 1946.

Závěrem

Proč jsme tohle napsal?

  1. Protože jsme se sešli u nás doma nad mapami a chtěl jsem, aby jste ty informace měli někde pěkně po kupě, až se k tomu budete chtít vrátit
  2. Je jisté, že kromě uvedených “klasických” mapových děl existjí i parciální (malé) mapy, které sloužili jen ke konkrétním účelům (třeba rekonstrukce části vesnice; projektové podklady a pod.). V případě, že na takové narazíte, dejte mi vědět. Uděláme mapovou sbírku Liběšic a okolních vesniček.

§ Hoď komentár

kde som? / where am i?

práve čítaš Archivní mapové podklady Litoměřicka, Liběšic a Dolních Chobolic zvláště v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta