Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia

August 23rd, 2009 komentáre: 2

Do rúk sa mi dostala definitívna verzia bakalárskej práce Martina Waltra s názvom “Využití fotogrammetrie v české archeologii”, FF ZUČ v Plzni, 2009. V rámci nezmerných akademických výšin, v ktorých sa moje ego neustále pohybuje, mi pochopiteľne práca nejakého bakalárika neprijde zaujímavá .>), lež k mojmu samotnému údivu som v nej uvedený čoby konzultant a z tohto dovodu sa cítim kompetentný vyjadriť k nej svoj názor. Nuže, kádrový rozsudok…

pokračuj / entry »

Alternatívy k “veľkému” CADu

August 8th, 2009 komentáre: 3

Tento článok pojednáva o alternatívach k vlajkovému produktu Autodesku, AutoCADu, ktorý síce predstavuje pomyselný svätý grál príjemného a kvalitného modelovania terénnych situácií, disponuje však cenou, ktorá spoľahlivo odradí malé firmy a jednotlivcov, ktorých investície sa pohybujú rádovo v stovkách EUR1. Nevznikol samoúčelne – bol som požiadaný priateľom o ohodnotenie alternatívnych riešení k AutoCAD a hoc` ja sám som zástancom teórie “čím väčší, tým lepší”, mal som pred časom možnosť koketovať s riešeniami založenými na IntelliCADe a na AutoCAD LT, ktoré máme vo firme. pokračuj / entry »

  1. zámerne sa budem vyhýbať presným cenovým reláciám – v súčastnej dobe, kedy sa kvôli kríze snažia autorizovaní predajcovia stimulovať trh akčnými cenami a vzhľadom k tomu, že Autodesk vydáva novú sériu svojich riešení každý rok, by takýto údaj veľmi rýchlo pozbyl platnosti []

kde som / where am i?

práve si prezeráš archív z August, 2009 at ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….