and under the spreading chestnut tree…

February 6th, 2009 komentáre: 0

Že nám náš autodeskový Big Brother posledné roky nakupuje jednu firmu za druhou (akvizícia Maya-e pre 3 rokmi mi zlomila srdce), že je vždy o rok napred (aktuálne produktová rada AutoCAD 2010), pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš archív z February, 2009 at ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….