CAD v archeológii I. – úvod do problematiky

November 2nd, 2009 komentáre: 0

Toto je článok (resp. skôr séria článkov), ktorými mal pravdepodobne blog dobo/cadzone začínať. Vzhľadom na pomerne živelný spôsob, s akým som začal postovať články, je najvyšší čas trochu zabrzdiť a poskytnúť ucelenejší rozklad situácie. Seriál CAD a archeológia začína, meine Herrschaften…

This item should be the real beginning of dobo/cadzone. I’ve started a little bit unrestrained so there is more than time to get a more compact analysis. CAD and archaeology – here we go… pokračuj / entry »

CADfórum/GISfórum 2009

October 10th, 2009 komentáre: 0

Dňa 23. septembra prebehla v Nový Cerekvi odborná konferencia CADfórum a GISfórum. Aká bola? pokračuj / entry »

Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia

August 23rd, 2009 komentáre: 2

Do rúk sa mi dostala definitívna verzia bakalárskej práce Martina Waltra s názvom “Využití fotogrammetrie v české archeologii”, FF ZUČ v Plzni, 2009. V rámci nezmerných akademických výšin, v ktorých sa moje ego neustále pohybuje, mi pochopiteľne práca nejakého bakalárika neprijde zaujímavá .>), lež k mojmu samotnému údivu som v nej uvedený čoby konzultant a z tohto dovodu sa cítim kompetentný vyjadriť k nej svoj názor. Nuže, kádrový rozsudok…

pokračuj / entry »

Alternatívy k “veľkému” CADu

August 8th, 2009 komentáre: 3

Tento článok pojednáva o alternatívach k vlajkovému produktu Autodesku, AutoCADu, ktorý síce predstavuje pomyselný svätý grál príjemného a kvalitného modelovania terénnych situácií, disponuje však cenou, ktorá spoľahlivo odradí malé firmy a jednotlivcov, ktorých investície sa pohybujú rádovo v stovkách EUR1. Nevznikol samoúčelne – bol som požiadaný priateľom o ohodnotenie alternatívnych riešení k AutoCAD a hoc` ja sám som zástancom teórie “čím väčší, tým lepší”, mal som pred časom možnosť koketovať s riešeniami založenými na IntelliCADe a na AutoCAD LT, ktoré máme vo firme. pokračuj / entry »

  1. zámerne sa budem vyhýbať presným cenovým reláciám – v súčastnej dobe, kedy sa kvôli kríze snažia autorizovaní predajcovia stimulovať trh akčnými cenami a vzhľadom k tomu, že Autodesk vydáva novú sériu svojich riešení každý rok, by takýto údaj veľmi rýchlo pozbyl platnosti []

Landscape archaeology a mediteránna oblasť

May 11th, 2009 komentáre: 4

Tento príspevok slúži ako prehľad adaptácie konceptov “landscape archaeology” v priestore, ktorý je ponímaný ako doména klasickej archeológie, t.j. v priestore zrodu klasických antických civilizácií. Je určený pre Páju, čoby možný nádych pred prácou serióznejšieho razenia.

pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš archív z 2009 at ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….