“Žirafa” – monopodický statív

July 5th, 2008 komentáre: 3

Cieľom príspevku je predstaviť odbornej verejnosti špecifický monopodický statív užívaný k primárnej terénnej dokumentácii archeologických nálezových situácií. Nejedná sa o štandardný sériový produkt, ale o “homemade” pomôcku, ktorú zaradila do svojho inštrumentária f. TerraVerita po pozitívnych skúsenostiach s jej nasadením v podniku Arhej d.o.o.

The aim of this article is a short presentation of special photographic monopode called “giraffe”, which is designated for taking the vertical photos during terrain primary documentation. Giraffe is homemade, not mass-producted tool in any case, originaly invented and firstly used by Arhej d.o.o. corp. in Slovenia. We have purchased and used it fot our purposes on our excavations. pokračuj / entry »

kde som / where am i?

práve si prezeráš archív z July, 2008 at ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….